INFORMA?II PERSONALE

Optom. Alina Mihalache
Nume / Prenume ALINA GOCIU
EXPERIEN?A PROFESIONAL?

Perioada
Func?ia sau postul ocupat
2011 – prezent
Optometrist la SC Best Optic SRL, Bra?ov
Activit??i ?i responsabilit??i principale
 • Investiga?ie optometric?, adaptare, corec?ie ?i prescriere de ochelari de oftalmici ?i de protec?ie;
 • Stabilirea tipului de corectie necesar (ochelari sau lentile de contact);
 • Consilierea clientului in legatura cu variantele optime de corectie adaptate stilului de viata si a posibilitatilor sale financiare;
 • Prescriptia , adaptarea si scolarizarea lentilelor de contact;
 • Alegerea ramei ajustarea si marcarea acesteia in conformitate cu lentilele stabilite in urma informarii cu privire la caracteristicile avantajele si beneficiile oferite;
 • Mici sfaturi oferite clientilor privind utilizarea cat mai corecta a ochelarilor.

 

Numele ?i adresa angajatorului SC 2 OPTIK SRL, Magazin BEST OPTIC
Tipul activit??ii sau sectorul de activitate Optic? Medical?, Optometrie
 
Perioada 2007-2010
Func?ia sau postul ocupat Optometrist
Activit??i ?i responsabilit??i principale
 • prescriptii ochelari ?i lentile de contact
 • consilierea clientilor in alegerea produselor respectand necesitatea si dorintele clientului
Numele ?i adresa angajatorului SC AMC SRL Magazin  PLUSOPTIC,  Bra?ov
Tipul activit??ii sau sectorul de activitate Optic? Medical?, Optometrie
   
Perioada 2004-2007
Func?ia sau postul ocupat Consultant vanzari SC AMC SRL, magazin PLUSOPTIC, Brasov
Activit??i ?i responsabilit??i principale
 • informarea clientilor in legatura cu noutatile si promotiile existente
 • consilierea clientilor in alegerea ramelor si a lentilelor
 • preluarea si supravegherea riguroasa a comenzilor de ochelari si lentile de contact
Numele ?i adresa angajatorului SC AMC SRL Magazin  PLUSOPTIC  Bra?ov
Tipul activit??ii sau sectorul de activitate Optic? Medical?, Optometrie

 

EDUCA?IE ?I FORMARE

Perioada 2001-2004
Calificarea / diploma ob?inut? Inginer Optometrist/Colegiu
Disciplinele principale studiate / competen?e profesionale dobândite
 • Formarea bazei de cunostinte in inginerie optica.
 • Cunostinte fundamentale si de specialitate a sistemelor optometrice in investigatie si optometrie.
 • Studierea metodelor moderne de montaj al lentilelor.
Numele ?i tipul institu?iei de înv???mânt / furnizorului de formare Colegiul Universitar Tehnic al Universit??ii “Transilvania”,  Sectia OPTOMETRIE, Bra?ov
Nivelul în clasificarea na?ional? sau interna?ional? Înv???mânt superior de zi
 
Competen?e ?i aptitudini organizatorice Abilit??i de formare ?i  indrumare a  echipei  în cadrul  desfasurari acivitatii in cabinetele de optica medicala Best Optic
 
Competen?e ?i aptitudini tehnice Ajustarea, repararea si montarea ochelarilor
 
Competen?e ?i aptitudini de utilizare a calculatorului Utilizarea programelor Office, Windows.
Cunostinte contabilitate primara si informatica de gestiune.
 
Cursuri de perfectionare urmate Participarea la sesiuni si training-uri de specialitate sustinute de catre companiile Bausch & Lomb Vision Care, Hoya, Essilor, Interoptik.

Participare la manifestari stiintifice

 • Congresul Anual al Societ?tii Române de Lentile de Contact ?i al Societ?tii Române de Cornee ?i Suprafa?? Ocular?, “Impactul factorilor externi in patalogia suprafe?ei oculare”,  Sibiu – România, 4 iunie 2011.
 • Salon National de Optica si Optometrie – iunie 2010 Brasov.
 • Salon National de Optica si Optometrie – iunie 2009 Brasov.
 • Salon National de Optica si Optometrie – iunie 2008 Brasov.
 • Salon National de Optica si Optometrie – iunie 2007 Brasov.
 • Salon National de Optica si Optometrie – iunie 2006 Brasov.
 • Salon National de Optica si Optometrie – iunie 2005 Brasov.
 • Salon National de Optica si Optometrie – iunie 2004 Brasov.
 • Curs regional de contactologie organizat in cadrul Bausch & Lomb University – Brasov, 07 februarie 2009.
 • “Hoya Faculty Training” – Sinaia, 26 noiembrie 2008.
 • Congresul Societatii Romane de Lentile de Contact cu tema “Problematica lentilelor de contact si a suprafetei oculare” ,  Ocna Sibiului, 03-04 noiembrie 2007.
 • Curs regional de contactologie organizat in cadrul Bausch & Lomb University cu tema “Prescrierea si adaptarea lentilelor de contact moi” , Brasov, 19 mai 2007.
 • Curs de Contactologie oferit de Bausch & Lomb , 27 mai 2006.

 

Scroll to Top